PIERWSZY PROFESJONALNY PORTAL
OBROTU ZIEMIĄ NA UKRAINIE
BCJ-Konsalting
Adres do korespondencji
BCJ CONSULTING TO z W
skr. poczt. 2409
UP Wrocław 3
ul. Ruska 45
50-131 Wrocław
bcjkonsalting@gmail.com
Informacja dla obywateli Ukrainy w wieku 18-50 lat

Informujemy ,że kolejny raz ustawodawca ukraiński odłożył uchwalenie  ustawy, pozwalajacej utworzyć  II filar funduszy emerytalnych (obowiązkowe dla osób w wieku 18-35 lat; dobrowolne dla osób w wieku 35-50 lat). Wyglada na to że ze wzgledu na kalendarz wyborczy na Ukrainie, nie stanie sie to szybko.

Jednocześnie szukamy osób, które byłyby zainteresowane pracą przy podpisywaniu umów pomiedzy funduszami emerytalnymi i ubezpieczonymi. Za każdą podpisaną umowę przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 450 UAH, płatne na konto bankowe (w Polsce lub na Ukrainie) w ciągu 14 dni od złożenia i sprawdzenia deklaracji ubezpieczonego. 
.
Informujemy że ze wzgledu na przesunięcie terminu programu emerytalnego, nabór kandydatów został zawieszony.

Zapytania i zgłoszenia na zapisy prosimy kierować na adres: bcjkonsalting@gmail.com.


W związku z obowiązkowymi zapisami obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 35 lat do drugiego filaru emerytalnego uprzejmie informujemy że można tego dokonać za naszym pośrednictwem bez względu na to czy obywatel Ukrainy przebywa legalnie czy nielegalnie w Polsce. Zapisów dokonujemy po wcześniejszym przekazaniu poczta elektroniczną niezbędnych danych do rejestracji. Po ich otrzymaniu pracownik firmy umówi termin celem podpisania deklaracji zgłoszeniowej. Zebrane dane osobowe są chronione tajemnicą danych osobowych Unii Europejskiej i nie są przekazywanie administracji Ukrainy ani żadnej innej. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: bcjkonsalting@gmail.com Prawdopodobny termin rozpoczęcia rejestracji to kwiecien lub maj 2020 roku. Aktualne informacje na ten temat będą dostępne na stronie www.bcj-konsalting.eu w języku ukraińskim i polskim. W razie otrzymania dodatkowych wyjaśnień należy dzwonić na numer +48515205525
Prezydent Ukrainy podpisał ustawe emerytalną jednak bez części kapitałowej. Wybory na Ukrainie w 2019 roku nie pozwalaja na szybsze rozpoczęcie reformy emerytalnej, mimo dużych nacisków miedzynarodowych instytucji finansowych

Aktualizacja 15.01.2019