PIERWSZY PROFESJONALNY PORTAL
OBROTU ZIEMIĄ NA UKRAINIE
BCJ-Konsalting
Adres do korespondencji
skr. poczt. 2409
UP Wrocław 3
ul. Ruska 45
50-131 Wrocław
+48 502 235 032
+48 506 457 773
bcjkonsalting
bcj.handel
info@bcj-konsalting.eu
bcj@bcj-konsalting.eu
Informacja dla obywateli Ukrainy w wieku 18-50 lat

W związku z wprowadzaną reformą emerytalną na Ukrainie, informujemy, że do lipca 2018 r. rozpoczną się obowiązkowe zapisy do tamtejszego II filaru funduszy emerytalnych (obowiązkowe dla osób w wieku 18-35 lat; dobrowolne dla osób w wieku 35-50 lat). Obywatele Ukrainy, którzy obecnie przebywają na terenie Polski, mogą tego dokonać bez konieczności powrotu do ojczyzny.

Jednocześnie szukamy osób, które byłyby zainteresowane pracą przy podpisywaniu umów pomiedzy funduszami emerytalnymi i ubezpieczonymi. Za każdą podpisaną umowę przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 450 UAH, płatne na konto bankowe (w Polsce lub na Ukrainie) w ciągu 14 dni od złożenia i sprawdzenia deklaracji ubezpieczonego. 

Dodatkowe informacje będą publikowane na naszej stronie internetowej i można uzyskać pod numerem telefonu +48 502 235 032 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-15.00).

Zapytania i zgłoszenia na zapisy prosimy kierować na adres: bcj@bcj-konsalting.eu.

Informacje w języku ukraińskim:

W związku z obowiązkowymi zapisami obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 35 lat do drugiego filaru emerytalnego uprzejmie informujemy że można tego dokonać za naszym pośrednictwem bez względu na to czy obywatel Ukrainy przebywa legalnie czy nielegalnie w Polsce. Zapisów dokonujemy po wcześniejszym przekazaniu poczta elektroniczną niezbędnych danych do rejestracji. Po ich otrzymaniu pracownik firmy umówi termin celem podpisania deklaracji zgłoszeniowej. Zebrane dane osobowe są chronione tajemnicą danych osobowych Unii Europejskiej i nie są przekazywanie administracji Ukrainy ani żadnej innej. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: info@bcj-konsalting.eu Prawdopodobny termin rozpoczęcia rejestracji to kwiecien lub maj 2018 roku. Aktualne informacje na ten temat będą dostępne na stronie www.bcj-konsalting.eu w języku ukraińskim i polskim. W razie otrzymania dodatkowych wyjaśnień należy dzwonić na numer +48502235032
Prezydent Ukrainy podpisał ustawe emerytalną jednak bez częsci kapitałowej. Tak wiec II filar oszczędzany przez pracownika ma być wprowadzony w roku 2019 a przygotowania do jego uruchomienia maja rozpocząc się w lipcu 2018 roku.
Aktualizacja 8.01.2018