PIERWSZY PROFESJONALNY PORTAL
OBROTU ZIEMIĄ NA UKRAINIE
BCJ-Konsalting
Adres do korespondencji
skr. poczt. 2409
UP Wrocław 3
ul. Ruska 45
50-131 Wrocław
+48 502 235 032
+48 506 457 773
bcjkonsalting
bcj.handel
info@bcj-konsalting.eu
bcj@bcj-konsalting.eu
Informacja dla zainterowanych dzierżawą ziemi z prawem pierwokupu
         
Naszym klientom proponujemy obsługę pod "klucz", czyli kompleksową usługę, na którą składają się następujace czynności niezbędne do realizacji projektu:
1. znalezienie ziemi odpowiadającej wymaganiom naszego klienta,
2. sprawdzenie wg dokumentów i katastru jej stanu prawnego, stanu własności i braku zobowiazań,
3. założenie firmy na Ukrainie,
4. przygotowanie umowy notarialnej dzierżawy z prawem pierwokupu i doprowadzenie do jej podpisania,
5. rekrutacja administratora założonej firmy oraz podmiotu księgującego i rozliczajacego firmę z podatków,
6. doradztwo w innych czynnościach związanych z obrotem gospodarczym na Ukrainie.

Wyżej przedstawione czynności są niezbędne aby rozpocząć planowaną działalność przez inwestora, choć na życzenie gotowi jesteśmy na dodatkowe czynności związane z jego planami inwestycyjnymi.
Rynek ukraiński nie jest rynkiem łatwym ze względu na specyfikę mentalną, inna kulturę oraz prawo w znacznym stopniu nie przystające do wzorców europejskich. Tak więc inwestowanie z ograniczeniem ryzyka wymaga doświadczenia i znajomości, które posiadamy od wielu lat. Wiemy jak wielu inwestorów, szczególnie polskich, samodzielnie zmierzyło się z realizacją swoich projektów, z reguły z marnym skutkiem, padając ofiarą nierzetelnych partnerów. Ważne jest aby mieć tego świadomość!
                                                                                                                                                                                                                      

 
Ważna informacja dla zainteresowanych nabyciem ziemi na Ukrainie!

Wskutek ostatnich działań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i podpisanej umowy z Ukrainą, warunkiem dalszej pomocy kredytowej jest uruchomienie systemu otwartego funduszu emerytalnego oraz ustalenie zasad wolnego obrotu ziemią na Ukrainie. Uwolnienie między innymi obrotu ziemią, jest bezwzglednym warunkiem udzielenia dalszej pomocy Ukrainie  prze miedzynarodowe instytucje finansowe.

Jednocześnie parlament ukraiński, zgodnie z zaleceniami MFW,  wznowił, zawieszone w 2003 roku, prace nad stworzeniem zasad swobodnego obrotu ziemią. Stan prac legislacyjnych pozwala sądzić, że obecne moratorium na sprzedaż ziemi, wielokrotnie przedłużane, które obowiązuje do 1 stycznia 2019 roku mimo wcześniejszych zapowiedzi o jego zniesieniu.
Uważamy, że jest to najlepszy moment do stworzenia sobie realnych możliwości nabycia ziemi na dogonych warunkach.

Wszelkie pytania dotyczące powyższych kwestii prosimy kierować na adres mailowy bcj@bcj-konsalting.eu

  W związku ze zmianami organizacynymi, od dnia 01.07.2017 r., wszelkie umowy zwiazane z obsługą inwestorów zainteresowanych dzierżawą ziemi z prawem pierwokupu na Ukrainie, bedą realizowane za naszym pośrednictwem przez BCJ Konsalting Towaristwo z Obmeżenoju Widpowidalnistju.

Potencjalnym inwestorom oferujemy pomoc w założeniu firmy.
Oferujemy pomoc przy wyszukiwaniu areałów rolnych i inwestycyjnych, sprawdzeniu ich statusu prawnego, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, rekrutacji pracowników i obsłudze prawno-finansowej przedsięwzięcia.

W chwili obecnej posiadamy do wydzierżawienia z prawem pierwokupu ziemię na terenie województwa:

  • winnickiego - 360 ha
  • Ivanofrankiwskie- 58 ha, okolice Kołomyi
  • czerkaskie- 400 ha
  • zaporoskie- 660 ha
  • połtawskie- 910 ha
  • Zakarpackie- 214 ha

Aktualizacja, 28.03.2018