PIERWSZY PROFESJONALNY PORTAL
OBROTU ZIEMIĄ NA UKRAINIE
BCJ-Konsalting
Adres do korespondencji
skr. poczt. 2409
UP Wrocław 3
ul. Ruska 45
50-131 Wrocław
+48 502 235 032
+48 506 457 773
bcjkonsalting
bcj.handel
info@bcj-konsalting.eu
bcj@bcj-konsalting.eu
 
Premier Ukrainy, Wołodymyr Hrojsman, oświadczył w dniu 07.07.2017 r., że ustawa dotycząca uwolnienia obrotu ziemią na Ukrainie jest ukończona w 90%, zgodnie z zaleceniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W związku z tym, jej projekt w przeciągu miesiąca trafi pod obrady parlamentu i jest duża szansa, że zostanie uchwalona w październiku lub listopadzie 2017 r. Ustawa ta umożliwi, pod pewnymi warunkami, zakup ziemi rolnej przez podmioty gospodarcze z kapitałem zagranicznym. Premier zapowiedział również, że opozycja nie powinna jej zablokować z powodu zbyt małej ilości głosów w parlamencie.
Aktualna sytuacja jeszcze badziej wzmogła zainteresowanie ziemią rolną na Ukrainie, która jest ostatnim krajem w Europie mającym niezagospodarowane duże areały dobrej jakościowo ziemi.

 
Ważna informacja dla zainteresowanych nabyciem ziemi na Ukrainie!

Wskutek ostatnich działań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i podpisanej umowy z Ukrainą, warunkiem dalszej pomocy kredytowej jest uruchomienie systemu otwartego funduszu emerytalnego oraz ustalenie zasad wolnego obrotu ziemią na Ukrainie. Tylko po spełnieniu powyższych warunków pomoc kredytowa będzie kontynuowana (w dniu 14.03.2017 r. została przekazana ostatnia transza kredytu przyznanego w 2013 r.).

Jednocześnie parlament ukraiński, zgodnie z zaleceniami MFW,  wznowił, zawieszone w 2003 roku, prace nad stworzeniem zasad swobodnego obrotu ziemią. Stan prac legislacyjnych pozwala sądzić, że obecne moratorium na sprzedaż ziemi, wielokrotnie przedłużane, które obowiązuje do 1 stycznia 2018 r., jest ostatnim .
Uważamy, że jest to najlepszy moment do stworzenia sobie realnych możliwości nabycia ziemi na dogonych warunkach.

Szczegółowych informacji, dotyczacych obrotu ziemią na Ukrainie, nie udzielamy telefonicznie!.
Wszelkie pytania dotyczące powyższych kwestii proszę kierować na adres
mailowy bcj@bcj-konsalting.eu

  W związku ze zmianami organizacynymi, od dnia 01.07.2017 r., wszelkie umowy zwiazane z obsługą inwestorów zainteresowanych dzierżawą ziemi z prawem pierwokupu na Ukrainie, bedą realizowane za naszym pośrednictwem przez BCJ Konsalting Towaristwo z Obmeżenoju Widpowidalnistju

  Moratorium na zakup ziemi na Ukrainie zostało przedłużone do dnia 01.01.2018 r.

Potencjalnym inwestorom oferujemy pomoc w założeniu firmy.
Oferujemy pomoc przy wyszukiwaniu areałów rolnych i inwestycyjnych, sprawdzeniu ich statusu prawnego, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, rekrutacji pracowników i obsłudze prawno-finansowej przedsięwzięcia.

W chwili obecnej posiadamy do wydzierżawienia z prawem pierwokupu ziemię na terenie województwa:
  • sumskiego - 4432 ha z pełną infrastrukturą do produkcji zboża i kukurydzy, położona na terenie 2 gmin
  • winnickiego - 220 ha
  • odesskie - 2660 ha
  • lwowskie- 210 ha
  • riwnienskie- 610 ha
  • Ivanofrankiwskie- 58 ha okolice Kołomyi
  • zakarpackie 360 ha

Aktualizacja, 13.11.2017