PIERWSZY PROFESJONALNY PORTAL
OBROTU ZIEMIĄ NA UKRAINIE
BCJ-Konsalting
Adres do korespondencji
BCJ CONSULTING TO z W
skr. poczt. 2409
UP Wrocław 3
ul. Ruska 45
50-131 Wrocław
bcjkonsalting@gmail.com
Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w kontaktach biznesowych z partnerami z Europy Wschodniej (szczególnie Ukrainy) posiadmy sieć sprawdzonych kontrahentów (Kijów, Lwów, Charków, Winnica), z którymi współpracujemy w realizacji projektów naszych klientów. Jesteśmy elastyczni co do oczekiwań naszych zleceniodawców. Nasi klienci nie są narażeni na dodatkowe koszty związane z prowadzoną na Ukrainie działalnością, ze względu na umiejętne przygotowanie przyjaznego otoczenia biznesowego.

Nie jest tajemnicą, że prowadzenie biznesu w tym kraju wymaga dobrych kontaktów z lokalną administracją. W przypadku ich braku lub przy samodzielnym działaniu, ryzyko znacznie wzrasta. Dlatego też proponujemy naszym klientom lokalizacje, które je minimalizują. Służymy naszym doświadczeniem w dalszych etapach rozwoju firmy. Wszelkie działania naszych klientów oraz ich umowy są chronione tajemnicą handlową oraz poufnością na każdym etapie.


 

Firma BCJ Konsalting obecnie BCJ Consulting [Tozw] Sp. z o.o.  zajmuje się:
 
 • wyszukiwaniem partnerów gospodarczych,
 • badaniem rynku,
 • rejestrowaniem działalności firm na terenie Ukrainy i Rosji,
 • rejestrowaniem działalności firm na terenie Polski i UE
 • kompleksową obsługą prawną inwestorów,
 • poszukiwaniem lokalizacji i obsługą terenów pod inwestycje oraz ich sprzedażą,
 • pośrednictwem w zatrudnianiu pracowników ukraińskich w wybranych zawodach na terenie Unii Europejskiej,
 • dzierżawą gruntów z prawem pierwokupu na zlecenie,
 • legalizacją zatrudnienia i pobytu obywateli krajów spoza Unii Europejskiej,
 • wykonywaniem indywidualnych zleceń dla naszych klientów na terytorium krajów WNP stosownie do ich zapotrzebowań.
 •  
Aktualizacja 15.01.2019