PIERWSZY PROFESJONALNY PORTAL
OBROTU ZIEMIĄ NA UKRAINIE
BCJ-Konsalting
BCJ-Konsalting Sp z o.o.
ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław
+48 71 78 79 815
+48 71 78 79 816
+48 506 457 773
bcjkonsalting
bcj.handel
info@bcj-konsalting.eu
handel@bcj-konsalting.eu
bcj@bcj-konsalting.eu

Firma BCJ Konsalting Sp. z o.o.  zajmuje się:

 • wyszukiwaniem partnerów gospodarczych,
 • badaniem rynku,
 • rejestrowaniem działalności firm na terenie Ukrainy i Rosji,
 • rejestrowaniem działalności firm na terenie Polski i UE
 • kompleksową obsługą prawną inwestorów,
 • sprawdzaniem wiarygodności partnerów,
 • poszukiwaniem lokalizacji i obsługą terenów pod inwestycje oraz ich sprzedażą,
 • pośrednictwem w zatrudnianiu pracowników ukraińskich w wybranych zawodach na terenie Unii Europejskiej,
 • dzierżawą gruntów z prawem pierwokupu na zlecenie,
 • legalizacją zatrudnienia i pobytu obywateli krajów spoza Unii Europejskiej,
 • wykonywaniem indywidualnych zleceń dla naszych klientów na terytorium krajów WNP stosownie do ich zapotrzebowań,,
 • na zlecenie naszych klientów rekrutujemy personel medyczny (Agencja Pracy 9844)